Bygherrekonkurrencen

Muligheden for at bygge et hus ovenpå den kommende metrostation på Frederiksberg Allé skal udnyttes på en måde, der både arkitektonisk og funktionelt modsvarer den unikke beliggenhed i et helt særligt bymiljø på Frederiksberg. Derfor har Frederiksberg Kommune i samarbejde med Realdania By og Byg i foråret 2016 udbudt Frederiksberg Allé 41 i en bygherrekonkurrence.

I konkurrencen blev stillet krav om, at projektet skal indeholde 25% publikumsorienterede funktioner. De publikumsrettede og kulturelle funktioner skal skabe værdi i det lokale miljø. Sammen med metrostationen vil det udgøre en ny dynamisk enhed, der bidrager positivt til bylivet på Frederiksberg Allé.

Der er også stillet krav om en arkitektonisk kvalitet, der modsvarer alleens arkitektur, om bæredygtighed med mål om DGNB certificering, samt at projektet skal indeholde væsentlige grønne elementer. Kravene tager udgangspunkt i de ønsker, der blev formuleret på borgermødet om udvikling af grunden Frederiksberg Allé 41 i juni 2015.

Frederiksberg Kommune modtog i alt 9 spændende projekter, som blev vurderet ud fra de kriterier, som blev stillet i konkurrenceprogrammet. 5 af projekterne blev inviteret til at deltage i 2. runde af konkurrencen, hvor Frederiksberg Kommune og Realdania Byg forhandlede med tilbudsgiverne om at udvikle projekterne, for at opnå bedst mulig overensstemmelse mellem projekternes grundtanke og udtryk og Frederiksberg Kommunes intentioner med ejendommen.

I november blev vinderprojektet, Madkulturens Hus, udpeget.