Lokalplan for Madkulturens Hus er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har på et møde d. 24. april 2017 vedtaget Lokalplan 215 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41 samt Kommuneplantillæg 15. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer og justeringer på baggrund af høringen.

Kommunalbestyrelsen besluttede: 

- at Lokalplan 215 for Madkulturens Hus, Frederiksberg Allé 41 og Kommuneplantillæg 15 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, idet hjørnet udformes som det ses af billedet.

- at der i lokalplanen muliggøres en arkitektonisk markering af hjørnets afslutning opadtil.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen kan ses her

Lokalplanen kan ses her samt på Frederiksberg Kommunes offentlige biblioteker og i Borgerservice fra den 10. maj 2017. 

Flere oplysninger

Du kan få nærmere oplysning om planen i Borgerservicecentret, telefon 3821 2121 eller i By, Byggeri og Ejendomme, telefon 3821 4070.