Lokalplan for Madkulturens Hus er vedtaget

Kommunalbestyrelsen har på et møde d. 24. april 2017 vedtaget Lokalplan 215 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41 samt Kommuneplantillæg 15. Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer og justeringer på baggrund af høringen.

Bygherrekonkurrence igangsat

I 2019 tages den nye Cityring i brug. Frederiksberg Allé Station anlægges under Frederiksberg Allé 41, og Frederiksberg Kommune udbyder nu grunden i en bygherrekonkurrence.

Borgermøde

Onsdag den 24. juni var beboere, erhvervsdrivende og øvrige interesserede inviteret til dialogmøde om udviklingen af Frederiksberg Allé 41.