Følgegruppe

På borgermødet, der blev afholdt 1. februar 2017 i forbindelse med høringen af Lokalplan 215 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41, blev nedsat en følgegruppe for projektet.

Følgegruppen består af repræsentanter for nabobebyggelserne og skal fungere som forum for information om byggeprocessen, så den bedst mulige proces sikres.  Følgegruppen kan drøfte særlige problemstillinger, herunder hvordan kommunikationen bedst forløber under planlægning og udførelse af udbygningen, samt pege på udfordringer og potentialer, der ligger i naboskabet med bygningen.

Der panlægges et møde i følgegruppen i juni 2017.

Interesserede i projektet kan tilmelde sig følgegruppen ved at skrive til projektleder, arkitekt M.A.A. Lotte Schiøttz på losc05@frederiksberg.dk